Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο
Αρχική » Παραληπτήριο γάλακτος

Παραληπτήριο γάλακτος

  • ΠΑΡΑΛΗΠΤΉΡΙΟ

Το παραληπτήριο γάλακτος της ΟΠ Κάπης – έκτασης περίπου 100τμ., ανακαινίστηκε και εκσυγχρονίστηκε πλήρως κατά το τρίτο έτος λειτουργίας της Οργάνωσης Παραγωγών για να παραλαμβάνει με τον πλέον υγειονομικά ασφαλή τρόπο το αιγοπρόβειο γάλα των μελών της. Το παραληπτήριο λειτουργεί για να παραλαμβάνει παράλληλα συμβατικό και βιολογικό γάλα ( περίπου 400 τόνους μηνιαίως) και είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με τις αρχές του HACCP ενώ έχει ξεκινήσει τις διαδικασίες για την πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο ασφάλειας τροφίμων EN ISO 22000:2018.

Το  παραληπτήριο  επίσης  έχει  ελεγχθεί  και  πιστοποιηθεί  από  την  BIO HELLAS  για  την  ασφαλή  παραλαβή  βιολογικού  γάλακτος . Ήδη  συγκεντρώνει  περίπου  150  τόνους  μηναίως  αιγοπρόβειου  γάλακτος  από  πιστοποιημένους  κτηνοτρόφους – μέλη  της  Οργάνωσης.

Ο χώρος είναι κατασκευασμένος από υγειονομικό πάνελ (πάνελ πολυουρεθάνης), με κουφώματα και πόρτες αλουμινίου εφοδιασμένες με σίτες, ώστε να τηρούνται οι προβλεπόμενες υγειονομικές διατάξεις. Η επικάλυψη του κτιρίου έχει γίνει εξωτερικά με χαλυβδόφυλλα και εσωτερικά με υγειονομικό πάνελ ώστε να αποφευχθεί η συσσώρευση ρύπων και να περιοριστεί η συμπύκνωση υδρατμών, η ανάπτυξη μούχλας και η αποκόλληση σωματιδίων.

Το δάπεδο είναι βιομηχανικού τύπου το οποίο μπορεί να καθαρίζεται και να απολυμαίνεται εύκολα ενώ έχουν κατασκευαστεί υγειονομικά φρεάτια και στεγανός βόθρος στον οποίο θα καταλήγουν μέσω κλειστών αγωγών τα λύματα από το πλύσιμο των χώρων και των δοχείων γάλακτος.

Οι χώροι του παραληπτηρίου αποτελούνται από τον χώρο παραλαβής του γάλακτος, τα γραφεία για το προσωπικό της οργάνωσης παραγωγών, τουαλέτες και αποδυτήρια για τους εργαζόμενους, το χώρο του εργαστηρίου ανάλυσης και αποθήκευσης δειγμάτων γάλακτος και τον χώρο των παγολεκάνων. Ο χώρος παγολεκάνων αποτελείται από δύο δεξαμενές χωρητικότητας 6 τόνων, μία δεξαμενή χωρητικότητας 3 τόνων γάλακτος και μία δεξαμενή χωρητικότητας 1 τόνου γάλακτος.

Το παραληπτήριο γάλακτος χρησιμοποιεί επίσης συσκευή ανάκτησης θερμότητας η οποία εκμεταλλεύεται την εκλυόμενη θερμότητα από τον συμπιεστή της ψυκτικής μονάδας της δεξαμενής ψύξης γάλακτος, προκειμένου να θερμάνει νερό ώστε να καλύψει ανάγκες όπως η πλύση της δεξαμενής ψύξης γάλακτος, η πλύση των δοχείων του γάλακτος αλλά και των χώρων του παραληπτηρίου. Με αυτόν τον τρόπο γίνεται εξοικονόμηση ενέργειας, χρημάτων αλλά και πολύτιμων περιβαλλοντικών πόρων.

Οι πιστοποιήσεις μας