Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο
Αρχική » Επιχειρησιακό πρόγραμμα

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

Η Οργάνωση παραγωγών έχει εκπονήσει ένα 5ετές επιχειρηματικό σχέδιο για την περίοδο 2018-2023 που θέτει συγκεκριμένους στόχους και περιγράφει τα μέσα επίτευξής τους ώστε να εξασφαλίζεται η βιωσιμότητα της οργάνωσης αναφορικά με την παραγωγή, τη διαχείριση του αιγοπρόβειου γάλακτος και την επεξεργασία του.

Το επιχειρηματικό σχέδιο εγκρίθηκε από το μέτρο 9 «Στήριξη Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-20 και βασικός στόχος είναι η ενίσχυση της συγκέντρωσης της προσφοράς και της διάθεση του παραγόμενου γάλακτος των μελών της οργάνωσης μέσω επενδύσεων σε κατάλληλες κτιριακές υποδομές και εξοπλισμό αλλά και μέσω της παροχής κατάλληλης τεχνογνωσίας στα μέλη της. Τέλος, επιδιώκεται να βελτιστοποιηθεί το κόστος παραγωγής με την απασχόληση και συνεργασία κατάλληλων εμπειρογνωμόνων, να προωθηθούν τα πρότυπα καλής διαβίωσης των ζώων καθώς και να βελτιωθούν οι τιμές παραγωγού μέσω της καλύτερης τιμής των παραγόμενων προϊόντων.

Προκειμένου να επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι θα αναληφθούν οι παρακάτω δράσεις:

  1. Εκσυγχρονισμός του παραληπτηρίου γάλακτος και πιστοποίησή του σύμφωνα με τις προδιαγραφές του συστήματος HACCP και των οδηγιών της κτηνιατρικής υπηρεσίας του νομού.
  2. Δημιουργία πρατηρίου πώλησης προϊόντων για την προβολή και προώθηση των προϊόντων και των δράσεων της Οργάνωσης Παραγωγών.
  3. Παροχής υποστήριξης των κτηνοτρόφων μέσω συνεργασιών με κατάλληλο επιστημονικό προσωπικό και ανάπτυξη υποδομών με σκοπό τη μείωση του κόστους παραγωγής όσο και την αύξηση του παραγόμενου προϊόντος.